Lokala regler

Våra Lokala Regler

 • Out -of-bounds vänster om 1.ans fairway gäller endast vid spel av hål 1.

 • Myrstackar är MUA. Regel 25-1b är tillämplig.

 • Om en boll träffar ledningstråd måste spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och spela en ny boll.
  Den första bollen är härmed ur spel.

 • Öppna dräneringssträngar är MUA på hela spelfältet Regel 25-1b är tillämplig.

 • Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig.

 • Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller bevattningsanläggning är MUA. Regel 25-1b är tillämplig.

 • På spelfältet får boll som ligger i sitt eget nedslagsmärke, utan plikt, lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock ej närmare hålet.

 • Avståndsmätare. En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindhastighet, osv.), bryter spelaren mot Regel 14-3.

 • Boll som oavsiktligt rubbas på green. När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt Regel 18-2, 18-3 och 20-1.

  Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

Gäller from 20180823

Nedanför finns de också i PDF-format.