Drivning Range

Bollar erhålls genom antingen ett ”Solo-kort” (för medlemmar) eller betalning med kreditkort/bankkort.

Driving Rangen stängs för klippning kl 18.00 tills arbetet är avslutat Tisdagar och Fredagar varje vecka.