Drivning Range

Bollar erhålls genom antingen ett ”Solo-kort” (för medlemmar) eller betalning med kreditkort/bankkort.

Medlemmar köper sitt Solo-kort på kansliet, kostar 75 kr.

Kortet laddas med ett antal drag beroende på medlemskap.

Medlemsform Antal drag
Fullvärdig 40
Vardag 20
Eftermiddag 20
Klippkort 0

Drag därutöver kostar 10 kr/st vid laddning på kort.

Vid köp via kreditkort i den gula nayax läsaren på maskinen kostar de 30 kr/st.

 

TISDAGAR är Drivingrange stängd fram till 11.00 för klippning