Gröna gänget

Gröna gänget samlas på måndags förmiddagar och arbetar ideelt för att hjälpa klubben med diverse uppgifter som

lättare röjning i skog

målning av rangebyggnad m.m.

Är ni intresserade av att vara med i Gröna gänget kontaktar ni 
Bengt From på bengt.from@telia.com.

Under vintern 2021 har de jobbat vid hål 3, 4, 5 mellan hål 13 o 14 samt kring tee på hål 16.

Torreby Golfklubb är mycket tacksamma för det arbete som Gröna gänget gör för klubben.