Arbetsbeskrivning

Damkommittén

Ansvarsområde

  • Damgolfverksamhet

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

  • Inom klubben stimulera damernas och flickornas intresse för golfspel.
  • Till styrelsen senast 10 september avge förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år.
  • Anordna årligen återkommande tävlingar och sammankomster.
  • Lägga fram förslag för styrelsen som särskilt ska stimulera damgolfen.
  • Medverka till starterfunktionen och tävlingsledare
  • Överlämna den information som ska delges klubbens medlemmar till klubbchefen.
  • Till styrelsen senast den 15 februari lämna berättelse om verksamheten föregående år.