Arbetsbeskrivning

Fastighet och Miljökommittéen ; Handläggs av Styrelsen

Ansvarsområde

  • Klubbens miljöarbete

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

  • Förslag till verksamhetsplan och budget ingår i Styrelsens ordinarie arbete
  • Öka kunskap och medvetenhet om miljöfrågor hos anställda och medlemmar.
  • Bevaka att den handlingsplan för miljöarbete som bl.a. omfattar åtgärder för källsortering av avfall, energisparåtgärder, miljöanpassade inköp m.m. hålls levande och aktuell.
  • Främja en ekologisk anpassning av banan till den rika flora och fauna som omgivningarna erbjuder, samt på olika sätt öka medvetenheten hos golfare och andra om denna rikedom.
  • Planera och utföra renovering av klubbhuset
  • Arbeta kontinuerligt med området runt klubbhuset för att underhålla och förbättra för medlemmar och gäster