Arbetsbeskrivning

Marknadsföringskommitté; Handläggs av Styrelsen

Ansvarsområde

 • Marknadsföring

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

 • Till styrelsen senast 10 september lämna förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande året.
 • Hålla kontakt med övriga kommittéer för att assistera och koordinera marknadsföring i olika kanaler såsom tidningar, radio, sociala medier m.m.
 • Ha ett kontaktregister över olika leverantörer för marknadsföring?? Kansliet??
 • Hålla Social Media Policy uppdaterad
 • Vara kontaktorgan och koordinera arbetet med att uppdatera våra Sociala Medier och Website
 • Lyfta fram klubben och regelbundet uppdatera Facebook och website med information från styrelsen
 • Tänka på hur vi presenterar information på website och på sociala medier
 • Ansvara för inlogg till våra sociala medier
 • Till styrelsen senast 15 februari lämna berättelse vad gäller marknadkommitténs verksamhetsområde föregående år.
 • Protokoll från möten skall sättas i kommitté pärm på kansliet. Kommitté pärmen skall även innehålla arbetsbeskrivning, mål och aktiviteter.