Arbetsbeskrivning

Medlemskommittén

Ansvarsområde

  • Medlemsvård

Kommitténs uppgifter är sammanfattningsvis följande:

  • Till styrelsen senast 10 september lämna förslag till verksamhetsplan för nästa år.
  • Arrangera informationsträffar för medlemmar.
  • Introducera och stödja nya medlemmar.
  • Kontakta medlemmar som under året lämnat klubben och till styrelsen lämna en redovisning om skälen härtill.
  • Föreslå ordnings- och trivselregler för klubbens anläggningar, samt vid behov föreslå förändringar av dessa.
  • Till styrelsen senast 15 februari lämna berättelse om föregående års verksamhet.