Avslutning Veterangolf

AVSLUTNING VETERANGOLF 2018

Måndagen den 24 september 2018 avslutar vi veterangolfen med att spela Texas Scramble med shotgunstart klockan 09.00.

Avgift 20 kr.

Omkring klockan 13.30 äter vi gemensam lunch samt delar ut säsongens priser.

Lite information inför kommande år och avstämning av årets upplevelser.

Veterankommittén