Om tävlingsprogrammet 2020!


Tävlingsprogram - Veteraner Torreby Golfklubb 2020

Hoppas alla mår bra och att ni har kunnat spela mycket golf under våren.
När det gäller tävlingsverksamhet har reglerna ändrats och nya gäller fr.o.m. 1 juli 2020.

Läs gärna: Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor på Golf.se.

Kommittén har beslutat att starta tävlingarna för Veteranerna fr.o.m. den 13 juli 2020.
Se bifogat tävlingsprogram.
Detta är veckan efter Torrebyveckan.
Vi kommer bara att anordna tävlingar med slaggolf och poängbogey. Inga lagtävlingar, då vi bara kommer att lotta tre-bollar. Tycker det är viktigt att hålla avstånd.

När det gäller tävlingsledare kommer kommittén att ombesörja detta. Vi tycker inte det är optimalt för er att sitta i det lilla rummet i källaren.

När det gäller scorekort ska var och en föra sin egen score men en i bollen skriver scoren för samtliga i bollen på ett scorekort som lämnas in till kansliet och utsedd tävlingsledare hämtar sedan dessa och knappar in resultaten i GIT.
Scorekort hämtar ni ut själva på kansliet.

Anmälan sker som vanligt via ”MinGolf”, nytt är att anmälningstiden är förlängd till fredag kl. 18:00 och att startlistan publiceras lördag kl. 18:00. Anmälan kan också ske genom att ringa kansliet.
De som väldigt gärna vill gå med resp. make/sambo måste meddela till tävlingsledaren innan lottning så tas hänsyn till detta. Det är tre-bollar som gäller.

De som behöver golfbil bokar detta själva med kansliet.

Den sista måndagen, alltså måndagen den 21 september tänkte vi inte tävla utan bara köra socialgolf. Detta för att vi ska hinna färdigställa priserna för tävlingarna.
Kommittén kommer att finnas på plats när ni kommer in efter spel och dela ut priser för de tio tävlingsomgångarna. Tyvärr ingen gemensam lunch detta år.

Priset för att delta i tävlingarna är 200:- och det betalar ni kontant måndagen den 13 juli eller swishar till Ingegerd Lundh 072-2345025. Om ni swishar glöm inte att skriva namn.
Vi kommer att finns vid kansliet när ni hämtar ut scorekort om ni vill betala kontant.

Hoppas ni tycker detta låter bra och att vi blir många som ställer upp på tävlingarna.

Tävlingen Nolhôtten kommer inte att genomföras över huvud taget under 2020. När det gäller tävlingen Fyrklövern är inte beslut taget ännu. Återkommer snarast.

Resa 2020 kommer inte att genomföras under hösten då vi vet att många inte vill åka buss.

Om ni funderar över något eller har synpunkter på upplägget är vi tacksamma om ni tar kontakt med någon i kommittén.

Bästa hälsningar och hopp om att ses på tävlingarna genom Ingegerd Lundh, ordf, Veterankommittén

Mail: lundh.i@telia.com eller 072-2345025