Medlemsskap

Medlemsskap Torreby Golfklubb 2018

Medlemslån: 0 kr
Inträdesavgift: 0 kr 

Lågsäsong är 1/1-11/6 samt 26/8-31/12
Rangekort för fria bollar kostar 75:- /st.

OBS! det är endast Fullvärdiga medlemmar som har fria rangebollar och kan utnyttja greenfeerabatter och avtal med andra klubbar.

Läs mer om våra olika medlemsskap nedan.

Fullvärdig medlem

Full tillgång till banan. Fria bollar på drivingrange

Senior: 6.000 kr
(Inklusive 200 kr i städavgift. Städavgiften fås tillbaka i form av greenfee biljett eller värdecheck i shoppen vid deltagande på städdagen under våren)

Guldmedlem: 10,000 kr 
(Inklusive 200 kr i städavgift. Städavgiften fås tillbaka i form av greenfee biljett eller värdecheck i shoppen vid deltagande på städdagen under våren)

Livstidsmedlemsskap
Livstidsmedlemsskap 75+:     30,000 kr
Livstidsmedlemsskap 50+:     90,000 kr
Livstidsmedlemsskap Senior: 120,000 kr

Juniorer
ÄJun. 17-21 år:             2,800 kr
YJun. 11-16 år:              1,800 kr
Knatte 8-10 år:           1,000 kr
Knatte 0-7 år:                425 kr

Heltidsstuderande:    3,200 kr

Fyrklövern, reducerad Greenfee vid spel på Lyckorna, Koberg och Onsjö 2018
200 kr måndag – fredag, 250 kr lördag, söndag och helgdag. 

Eftermiddagsmedlem

Tillgång till banan eftermiddagar efter kl. 14.00 alla dagar inklusive fria bollar på drivingrange
Senior: 4,600 kr
Heltidsstuderande 2,500 kr

Vardagsmedlem

Vardagstillgång till banan hela året inklusive fria bollar på drivingrange
Senior: 4,600 kr
Heltidsstuderande:  2,500 kr

Klippkortsmedlem

Tillgång till banan hela året:
Senior klippkort 2 rundor: 1,800 kr (Inga fria bollar på drivingrange)
 
Tillgång till banan hela året. 
Senior klippkort 8 rundor: 3,000 kr (Inklusive fria bollar på drivingrange)
 
Heltidsstuderande klippkort 2 rundor: 1,000 kr
Heltidsstuderande klippkort 8 rundor: 1,700 kr

Passiv Medlem

Möjlighet att spela på banan 2 gånger per år mot erlagd greenfee
Senior: 700 kr

Familjeavgift

Max 2 st seniorer (*) samt fritt antal juniorer maxavgift 13,800 kr 
(Inklusive 200 kr/person i städavgift. Städavgiften fås tillbaka i form av greenfee biljett eller värdecheck i shoppen vid deltagande på städdagen under våren)

Max 1 st senior (**) samt fritt antal juniorer maxavgift 7,500 kr
Som seniorer/senior räknas: * Äkta makar/Sambo eller ** ensamstående förälder

 

All Inclusive!!

BAG MED NYBÖRJAR SET

  • FRIA BOLLAR RANCHEN
  • LEKTIONER
  • GRÖNT KORT
  • FULLMEDLEM 1 ÅR

 

Senior    495:- / Mån (10 månader)
17-21 år  395:- /mån (10 månader)

För juniorer kontakta Tränaren på Torreby Golfklubb Henrik Allén Oltegen

Ring för info och anmälan.