Medlemsskap

Medlemsskap Torreby Golfklubb 2018

Medlemslån: 0 kr
Inträdesavgift: 0 kr 

Lågsäsong är 1/1-11/6 samt 26/8-31/12
Rangekort för fria bollar kostar 75:- /st.

OBS! det är endast Fullvärdiga medlemmar som har fria rangebollar och kan utnyttja greenfeerabatter och avtal med andra klubbar.

 

From 180808 har vi följande erbjudande:

Bli medlem i Torreby Golfklubb, få medlemskap för 2019 på köpet!! Gäller fullvärdiga medlemskap samt vårt all inclusive-erbjudande för nya golfare.

Läs mer om våra olika medlemsskap nedan.

Fullvärdig medlem

Full tillgång till banan. Fria bollar på drivingrange

Senior: 6.000 kr
(Inklusive 200 kr i städavgift. Städavgiften fås tillbaka i form av greenfee biljett eller värdecheck i shoppen vid deltagande på städdagen under våren)

Guldmedlem: 10,000 kr 
(Inklusive 200 kr i städavgift. Städavgiften fås tillbaka i form av greenfee biljett eller värdecheck i shoppen vid deltagande på städdagen under våren)

Livstidsmedlemsskap
Livstidsmedlemsskap 75+:     30,000 kr
Livstidsmedlemsskap 50+:     90,000 kr
Livstidsmedlemsskap Senior: 120,000 kr

Juniorer
ÄJun. 17-21 år:             2,800 kr
YJun. 11-16 år:              1,800 kr
Knatte 8-10 år:           1,000 kr
Knatte 0-7 år:                425 kr

Heltidsstuderande:    3,200 kr

Fyrklövern, reducerad Greenfee vid spel på Lyckorna, Koberg och Onsjö 2018
200 kr måndag – fredag, 275 kr lördag, söndag och helgdag. 

Eftermiddagsmedlem

Tillgång till banan eftermiddagar efter kl. 14.00 alla dagar inklusive fria bollar på drivingrange
Senior: 4,600 kr
Heltidsstuderande 2,500 kr

Vardagsmedlem

Vardagstillgång till banan hela året inklusive fria bollar på drivingrange
Senior: 4,600 kr
Heltidsstuderande:  2,500 kr

Klippkortsmedlem

Tillgång till banan hela året:
Senior klippkort 2 rundor: 1,800 kr (Inga fria bollar på drivingrange)
 
Tillgång till banan hela året. 
Senior klippkort 8 rundor: 3,000 kr (Inklusive fria bollar på drivingrange)
 
Heltidsstuderande klippkort 2 rundor: 1,000 kr
Heltidsstuderande klippkort 8 rundor: 1,700 kr

Passiv Medlem

Möjlighet att spela på banan 2 gånger per år mot erlagd greenfee
Senior: 700 kr

Familjeavgift

Max 2 st seniorer (*) samt fritt antal juniorer maxavgift 13,800 kr 
(Inklusive 200 kr/person i städavgift. Städavgiften fås tillbaka i form av greenfee biljett eller värdecheck i shoppen vid deltagande på städdagen under våren)

Max 1 st senior (**) samt fritt antal juniorer maxavgift 7,500 kr
Som seniorer/senior räknas: * Äkta makar/Sambo eller ** ensamstående förälder

 

All Inclusive!!

BAG MED NYBÖRJAR SET

  • FRIA BOLLAR RANCHEN
  • LEKTIONER
  • GRÖNT KORT
  • FULLMEDLEM 1 ÅR

 

Senior    495:- / Mån (10 månader)
17-21 år  395:- /mån (10 månader)

För juniorer kontakta Tränaren på Torreby Golfklubb Henrik Allén Oltegen

Ring för info och anmälan.