Medlemsskap

Medlemsskap Torreby Golfklubb 2018

Medlemslån: 0 kr
Inträdesavgift: 0 kr 

Lågsäsong är 1/1-11/6 samt 26/8-31/12

Rangekort för fria bollar kostar 75:- /st.

OBS! det är endast Fullvärdiga medlemmar som har fria rangebollar och kan utnyttja greenfeerabatter och avtal med andra klubbar.

Fullvärdig medlem

Full tillgång till banan. Fria bollar på drivingrange

Senior:                           6.000 kr (Inklusive 200 kr i städavgift. Städavgiften fås tillbaka i form av greenfee biljett eller värdecheck i                                                                               shoppen vid deltagande på städdagen under våren)
Stud. 22-29 år:           3,200 kr
ÄJun. 17-21 år:             2,800 kr
YJun. 11-16 år:              2,200 kr
Knatte 8-10 år:           1,000 kr
Knatte 0-7 år:                425 kr

Fyrklövern, reducerad Greenfee vid spel på Lyckorna, Koberg och Onsjö 2018
200 kr måndag – fredag, 250 kr lördag, söndag och helgdag.

Treklubbskortet 10 fria Greenfee på Sotenäs GK och Lyckorna GK 2018 2.000:-.

Lågsäsongsmedlem

Tillgång till banan lågsäsong alla dagar Fria bollar på drivingrange
Senior: 4,500 kr

Vardagsmedlem

Vardagstillgång till banan hela året. Fria bollar på drivingrange
Senior:                               4,700 kr
Studerande 22-29 år:  2,800 kr

Vardagsmedlem lågsäsong

Vardagstillgång tillbanan under lågsäsong. Fria bollar på drivingrange
Senior:                              3,600 kr
Studerande 22-29 år: 2,200 kr

Greenfeemedlem

Tillgång till banan samt andra banor mot erlagd greenfee.
Ni kan dock ej nyttja de greenfee överenskommelser som finns inom distriktet eller med andra klubbar. 2 st greenfeebiljetter ingår till banan
Senior:    1,800 kr

Passiv Medlem

Möjlighet att spela på banan 2 gånger per år mot erlagd greenfee
Senior: 700 kr

Familjeavgift

Max 2 st seniorer (*) samt fritt antal juniorer maxavgift 13,200 kr
Max 1 st senior (**) samt fritt antal juniorer maxavgift 7,500 kr
Som seniorer/senior räknas: * Äkta makar/Sambo eller ** ensamstående förälder

 

Medlemslån: 0 kr
Inträdesavgift: 0 kr

Lågsäsong är 1/1-11/6 samt 27/8-31/12

Rangekort för fria bollar kostar 75 kr/st.

All Inclusive!!

BAG MED NYBÖRJAR SET

  • FRIA BOLLAR RANCHEN
  • LEKTIONER
  • GRÖNT KORT
  • FULLMEDLEM 1 ÅR

 

Senior    495:- / Mån (11 månader)
17-21 år  395:- /mån (11 månader)

För juniorer kontakta Tränaren på Torreby Golfklubb Henrik Allén Oltegen

Ring för info och anmälan.