Styrelsen

Ulla K Gustafsson

Ordförande

Mattias Ericson

Vice ordförande
 

Christer Roth

Kassör

Ing-Marie Lindbom

Ledamot / Ordförande Damkommité
 
 

Linus Stafner

Ledamot
 

Lars Mård

Ledamot

Johan Grenander Ask

Ledamot

Sturla Andersen

Suppleant

Heléne Ryhage Frisk

Suppleant

Per Fagerberg

REVISOR

Lennart Bodin

REVISOR