Om Torreby

Kort om historian kring Torreby

Första gången Torreby eller Toreby finns omnämnt är från norska medeltida handlingar år 1317 då konung Håkon V Magnusson skänker ett halvt markabol jord till S:t Michaels-kapellet i Tönsberg.
Fram till och med 1661 ha varit i både norskt och dansk ägo blev fältmarsalken och generalguvernör Rutger von Aschenberg ägare till Torreby. Under hans levnad uppfördes den gula herrgården
som ligger bredvid hål nio. Egendomen gick i släkten till grosshandlaren norrmannen Niels Georg Sörensen övertog Torreby 1886.

1887 lät han bygga slottet. Arkitekt var Adolf Emil Melander samme man som även byggt om bostaden i Stockholm det sk Fersenska palatset på Blasieholmen. Han lät sig inspireras av den tidens
Country Houses i England och Skottland. Byggnaden, som var indelad i 24 rum kostade färdig ca 100.000 kronor vilket på den tiden var en stor summa pengar.

Golfbanan

Klubben valdes in som medlem i Svenska Golfförbundet 1962 och 9 hål stod klara för spel under detta året. På årsmötet 10 november 1966 beslutas att banan skall byggas ut till 18 hål. Klubben är sedan 1983 ägare och förvaltare av denna “juvel” Torreby golfklubb

Torreby är Bohusläns äldsta golfbana vackert belägen i en engelskinspirerad slottspark med storslagen utsikt 
över Sveriges största och djupaste fjord, Gullmarsfjorden.

Golfbanan som är känd för att vara en av Europas bästa parkbanor är uppförd på ägorna till Torreby Slott.