Årmöte 2020 Torreby Golfklubb Inställt

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT!

 

Styrelsen för Torreby Golfklubb har beslutat att ställa in årsmötet 2020 tills vidare pga Covid -19, Coronavirus.

Folkhälsomyndigheten ger information om hur vi skall skydda oss på olika sätt.
Styrelsen är mån om att ingen skall råka ut för smittan under årsmötet.
Medlemmarna kommer från ett stort geografiskt område i vilket viruset finns idag samtidigt som vi omfattar ett brett åldersspann. 
Vår bedömning är därför att årsmötet genomförs så snart Covid -19 klingar av.
Ny kallelse med datum kommer att sändas ut till er samt läggas på hemsidan.

Torreby 2020-03-13

Styrelsen för Torreby Golfklubb genom

Ulla Gustafsson

Ordförande

 

 

Kommentarer