Årmöte 2021 Torreby Golfklubb

Torreby Golfklubbs årsmöte
Söndag 20 juni 2021 kl 11.00 ladan vid parkeringen Torreby Golfklubb

Kallelse/Dagordning har gått ut på mail till medlemmarna.

Handlingar kommer att finnas på den låsta sidan på vår hemsida (http://www.torrebygk.se/se/klubbsida/medlemssidor), dit inloggning sker med golf-id och lösenord för mingolf.
Dessa handlingar finns också att tillgå på kansliet.

Hälsningar
Styrelsen 
Torreby Golfklubb

Kommentarer