Höstmöte 2021 Torreby Golfklubb

Torreby Golfklubbs Höstmöte
Söndag 31 Oktober 2021 kl 11.00 på Torreby slott

Kallelse/Dagordning har gått ut på mail till medlemmarna.

Handlingar kommer att finnas på den låsta sidan på vår hemsida "medlemsidor", dit inloggning sker med golf-id och lösenord för mingolf.
Dessa handlingar finns också att tillgå på kansliet.

Hälsningar
Styrelsen 
Torreby Golfklubb

Kommentarer