Autogirobetalning 2020.

Information om Autogirobetalning av medlemsavgift.

Det har nu skett första autogirodragningen för 2020 års medlemsavgift i månadsskiftet februari/mars, och en del frågor har inkommit.

Ska här försöka:

 

Fördelningen är upplagd som så att den sista dragningen kommer sker i månadskiftet november/december.*

Detta gör att det blir fördelat på 10 tillfällen.

 

Som exempel:

En medlem som har enbart fullvärdigt medlemskap får en månadskostnad på 655 kronor.

Beräkning: 6400 kr/10 = 640 kronor plus 15 kronor i administrationskostnad som tas ut av de som förmedlar tjänsten.

 

Avgiftsfritt i Januari resp December.

* några få medlemmar har annat upplägg med kortare tid.

En administrativ kostnad för autogiro på 15 kronor per dragningstillfälle tillkommer.

 

Hälsningar

Karin på Kansliet

 

Kommentarer

Fler artiklar