Byte/Uppsägning av Medlemskap

1. Byte av medlemsform:

Medlem som önskar byta medlemsform inför nästkommande säsong, ska skriftligen meddela klubben det senast den sista december 2018

Skriv då vilken medlemsform som önskas år 2019.
De olika medlemsformerna finner ni på vår hemsida / Medlemsskap.
2019 års priser fastställs vid höstmötet 2018.

 

2.   Utträde ur klubben: 

Önskar medlem utträda ur klubben skall han/hon enligt stadgarna meddela klubben det skriftligen senast den sista december året före utträdet, i annat fall betraktas vederbörande som medlem nästföljande år.
Medlem som inte erlagt stadgade avgifter skall skriftligen anmodas att göra detta inom 30 dagar.
Underlåter han att göra detta och har han inte förebringat av styrelsen godtagbart skäl, skall han anses ha utträtt frivilligt ur klubben.
Medlem som anmält sitt utträde eller anses ha utträtt frivilligt enligt ovan skall erlägga förfallna avgifter enligt syrelsens bestämmande.

Se vidare Stadgar Torreby Golfklubb.

 

Anmälan kan ske via:

    • mail till kansliet@torrebygk.se Ange som ämne: Medlemskapet 2019.
    • brev till Torreby Golfklubb Torreby Slott 455 93 Munkedal
    • besök på kansliet under dess öppettider.

 Glöm inte uppge Namn och Golf-id.

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Glad golf 2019 2019-05-12
Golfens Dag 2019 2019-05-12
Startförbud tävlingar 2019-04-29
Årsstämma Torreby Golf AB 2019-04-25
Påsk 2019 2019-04-19