Tävlingsstop

Riktlinjer för coronavirus


Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att idrottsrörelsen från och med 1 mars helt bör avstån från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott.
Läs mer om SGFs coronariktlinjer för golfspel som uppdateras löpande. Vilket Torreby Golfklubb kommer följa.
På golf.se ligger även coronainformation för spelaren.
Läs också om pandemilagen för idrotten på Riksidrottsförbundets hemsida.

Tvätta händerna när ni kommer till klubben, ta inte i hand eller kramas samt det uppenbara att stanna hemma vid minsta symptom.

Med anledning av den fortsatta situationen i samhället följer vi utvecklingen hela tiden, där vi tar del av information och följer rekommendationer från myndigheter.

Vårt gemensamma ansvar är att fortsätta minska risken för smittspridning.
Då läget förändras dag för dag så kommer detta även i fortsättningen påverka våra verksamheter och aktiviteter under året.

Vi kommer naturligtvis hålla medlemmar och gäster informerade på hemsidan.

Kommentarer