Kort om Höstmötet 2019

Kort rapport från Höstmötet 2019.

 

Söndagen den 27 oktober 2019 hade Torreby Golfklubb höstmöte, mötet samlade 88 medlemmar.

 

De avgiftsförslag som styrelsen lämnat för 2020 antogs av mötet, hemsidan är uppdaterad med 2020 års avgifter.

 

Till ordförande för år 2020 valdes Ulla K Gustafsson av mötet.

Johan Grenander valdes på nytt till ledamot i styrelsen tom 2021.

I övrigt är styrelsens sammansättning samma som år 2019.

 

Till revisorer i golfklubben år 2020 valdes:

Lennart Bodin

Lars Jalve

och som revisorsuppleant valdes Per-Anders Enarsson.

 

Till valnämnd för 2020 valdes:

Christian Andersson och Sebastian Stafnergård, Styrelsen fick i uppdrag att till årsmötet 2020 återkomma med sin utsedda medlem i valnämnden för år 2020.

Kommentarer

Fler artiklar