Nya Corona riktlinjer för Golfen 24 November 2020

Svenska golfförbundet har den 24 november 2020 kommit med Uppdaterade nationella riktlinjer för golfen med avseende på Coronaviruset.

Sällskapsspel

► Sällskapsspel kan fortsätta i hela Golfsverige, under säkra former i enlighet med rådande coronariktlinjer för golfspel.

Tävling

► SGF:s starka rekommendation är att tillsvidare inte arrangera några golftävlingar i Golfsverige.

Träning

► SGF:s starka rekommendation är att inte arrangera organiserad träning, varken utomhus eller inomhus, för spelare födda 2004 eller tidigare.

► Träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare kan fortsätta, under säkra former enligt rådande riktlinjer för barn- och ungdomsträning. 

► För golfgymnasieverksamhet (RIG och NIU) bestämmer den enskilda skolan över elevernas skoltid. Utanför skoltid gäller rådet för spelare födda 2004 eller tidigare att inte träna i organiserad form.

Årsmöten

► Årsmöten måste fortsatt genomföras i golfklubbarna, men SGF:s rekommendation är att årsmöten (höstmöten) hålls digitalt. 

Övriga möten och sammankomster

► SGF:s starka rekommendation är att inte arrangera någon typ av fysiska möten, utbildningar eller andra sammankomster. De bör genomföras digitalt eller skjutas upp.

Mer om detta kan läsas på Riktlinjer coronavirus

Detta gäller tills dessa annat kommuniceras från Svenska Golfförbundet.

Torreby 2020-11-25

Kommentarer

Fler artiklar