Överraskning från Sparbanksstiftelsen

Trevlig överraskning

Emil Karlsson från Swedbank har överraskat Torrebys juniorer med en check på 10,000kr från sparbanksstiftelsen!

Juniorverksamheten har utvecklats mycket positivt under säsongen 2020, tränare Henrik har varit starkt drivande och engagerat både barn, ungdomar och föräldrar i verksamheterna. Knattarna 3-11 år har tränat en gång varje vecka och juniorerna 12-20 år, två gånger i veckan april till augusti. Juniorerna har även haft en egen måndags-tour där de gått 9 hål tillsammans med föräldrar på banan, och spelet har avslutats med korv och glass på uteserveringen.

Ungdomarna har fått lära sig samarbeta och räkna sina egna slag och poäng, vilket har varit väldigt utvecklande. Mitt i sommaren ordnades ett dagläger där alla 3-20 år fick delta. Där tränades det golf, gicks tipspromenad med Torreby-frågor, spelades golf-brännboll, badades i Gullmarn och gjordes studiebesök hos banpersonalen med säkerhet som tema, det hela blev mycket lyckat!

I slutet av säsongen hade antalet barn i verksamheten nästan fördubblats till ca 40 st.

 

De som varit engagerade i juniorkommiteén är Tränare Henrik Schneider, Said Nilsson, Christian Lindh, Andreas Sohlberg och Linn Karlsson.
 
På Bilderna är det Maja Karlsson, Melker Karlsson,Christian Lindh, Emil Karlsson Swedbank, Said Nilsson, Fabian Lindh 0ch Henrik Schneider
 
Stort tack till Emil och Sparbanksstiftelsen.

Kommentarer