Tomas "Tomatas" Dogleg

Hål nr 17 är from 1 juni 2019 uppkallat efter Tomas "Tomata" Karlsson.

Hålet kallas Tomas "Tomatas" dogleg.

Detta efter en motion inlämnad av familjen Frondelius med förslag att Tomas "Tomata" Karlsson borde få ett hål uppkallat efter sig på vår bana.

Motivering av Fam. Frondelius löd:

"1. Det finns ingen i klubben som visat en så stor passion till golfsporten som Tomas och därmed spridit sin entusiasm och glädje till så många andra utövare
2. Han har varit ett föredöme både på och utanför banan och och spelat otaliga rundor med andra golfare, oavsett spelares kön, ålder eller hcp.
3. Med stor målmedveten träningsdos och oräkneligt antal rundor har han lyckats att etablera en mycket hög spelstandard och tillhört Torrebys ”elit” årtionde efter årtionde.
    I sin åldersgrupp är han rankad som en av Sveriges bästa spelare.

4. Tomas är unik! Hans positiva engagemang för golf i allmänhet och för Torreby golfklubb i synnerhet borde belönas på ett synligt sätt!
5. Vi vet att Tomas gillar (av olika anledningar) hål nr: 17 och föreslår därför att just detta hål namnges: ex, Tomatas hål, Tomata dogleg, etc"

 

Styrelsen och höstmötet biföll den inlämnade motionen.

Skylten avtäcktes av Tomas "Tomata" Karlsson och Ordförande Ulla K Gustafsson under SGF Senior Tour H50 s första speldag, den 1 juni 2019.

Kommentarer

Fler artiklar