Information till deltagare vid tävlingar från 1 juli 2020

Syftet med nedan bestämmelser är att tävlingar ska kunna bedrivas samtidigt som riskerna för smittspridning av Covid-19 ska minimeras.

Alla har ansvar för att smittspridningen begränsas i så stor omfattning som möjligt och det är viktigt att vi anstränger oss tillsammans!

Krav att avstå deltagande i tävling

Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.

Undvik trängsel och håll avståndet

Alla deltagare ska försöka att hålla fysisk distansering (2 meter) mellan varandra i alla sammanhang, exempelvis i köer och på träningsytor.

Inga gemensamma samlingar

Tävlingen kommer att genomföras utan gemensamma samlingar vilket innebär:

 • Inga gemensamma måltider

 • Ingen prisutdelning

 • All information meddelas genom den officiella informationstavlan och på tävlingen i

  Min Golf

 • Vid spelavbrott ska alla som har tillgång till bil gå dit och avvakta vidare information.

  Så få deltagare som möjligt ska befinna sig i klubbhuset under spelavbrott. Vid spelavbrott är alla övningsområden avstängda

  Ankomst- och avresetid

  Alla deltagare ombeds respektera följande:

 • Ankom till klubben tidigast en timme före starttid

 • Lämna klubben senast en timme efter avslutad rond

  Omklädningsrum

  Deltagarna ska i största möjliga mån undvika att använda omklädningsrummen.

  Caddie- och publikförbud

  Caddie- och publikförbud råder på tävlingen. Enbart personer som har tillstånd av tävlingsledningen får befinna sig på banan under spelet. Personer som skjutsar deltagare till tävlingen ombeds att inte tillbringa mer tid än nödvändigt i och runt klubbhusområdet.

  Om personer utan tillstånd befinner sig på banan, eller om det bildas folksamlingar på banan, är det tävlingsarrangörens uppgift och ansvar att avvisa dessa personer från banan. I annat fall kan tävlingsarrangören avbryta spelet tills personerna har lämnat banan.